Google Consent mode V2

Wij willen je als opdrachtgever op de hoogte stellen van een belangrijke update met betrekking tot de privacy en gegevensverzameling op jouw website.

Google heeft aangekondigd dat er een nieuwe versie van Google Consent Mode (Versie 2) wordt uitgerold, en het is essentieel dat deze wijzigingen zo snel mogelijk worden doorgevoerd op je website om negatieve gevolgen te voorkomen.

Wat is Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode is een tool waarmee je op een effectieve manier toestemming vraagt en beheert voor het verzamelen van gegevens op jouw website.
Versie 2 introduceert nieuwe functies en verbeteringen om te voldoen aan de steeds veranderende privacywetgeving en de behoeften van gebruikers.

Verplichtingen bij Google Consent Mode V2:

  • Gepaste Cookie Melding: Het is nu verplicht om een cookie melding op jouw website te plaatsen. Deze melding moet duidelijk en begrijpelijk zijn voor gebruikers en hen informeren over het gebruik van cookies op uw site.
  • Nieuwe Functionaliteiten: V2 introduceert nieuwe methoden voor het beheren van toestemming, waaronder het gebruik van first-party-cookies en de mogelijkheid om gegevens te verzamelen op basis van impliciete toestemming.

Waarom een Cookie Melding?

De cookie melding is een wettelijke vereiste en draagt bij aan transparantie over het gebruik van cookies op uw website. Het informeert uw bezoekers over welke gegevens worden verzameld en stelt hen in staat om bewust toestemming te geven voor het gebruik ervan. Google en META zijn aangewezen als controleurs.

Let op, “oude” cookies voldoen vaak niet meer aan de eisen van de Google Consent Mode V2.

Kosten:

Houd er rekening mee dat het implementeren van Google Consent Mode V2 kosten met zich meebrengt. Deze kosten dekken de nodige aanpassingen en ondersteuning tijdens het implementatieproces. De kosten bedragen €90,-. De kosten van de Cookie melding bedragen €12,- per maand.

Wat wordt er gedaan?

  • We zullen je cookie policy doornemen en aanpassen waar nodig of nieuw aanmaken
  • We zullen de cookies onderverdelen in functionele, marketing en overige cookies
  • We implementeren een popup in je website met de keuzes om cookies te accepteren, te weigeren of aan te passen.

Gevolgen

De invoering van Google Consent Mode V2 brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor iedereen die online actief is. Hier volgen de belangrijkste gevolgen die je moet weten:

  • Mogelijkheid tot opschorting van advertentieaccounts: Indien je gebruikmaakt van Google Ads of andere advertentieplatforms zonder te voldoen aan de vereisten van Google Consent Mode V2, loop je het risico dat je advertentieaccounts worden opgeschort. Dit impliceert dat je eventueel de toegang verliest tot deze diensten voor het plaatsen van advertenties.
  • Uitsluiting van remarketing zonder toestemming: Remarketing is een krachtig instrument waarmee je eerdere bezoekers van je website opnieuw kunt benaderen met doelgerichte advertenties. Echter, als je cookies niet voldoen aan de nieuwe voorschriften, kun je deze strategie niet langer toepassen. Bezoekers dienen expliciet toestemming te geven voor het gebruik van hun gegevens voor dergelijke doeleinden.
  • Verbeterd inzicht zonder cookies: Een gunstig gevolg van Google Consent Mode V2 is dat je, zelfs wanneer mensen geen cookies accepteren, toch inzicht kunt verkrijgen in je websiteverkeer en prestaties. Dit wordt mogelijk gemaakt door zogenaamde ‘cookieless pings’, waarmee Google modellen kan genereren om bijvoorbeeld het aantal conversies te schatten, zelfs wanneer er geen cookies worden gebruikt.
  • Analytische gegevens worden niet correct of niet gemeten.

Ja, voer de werkzaamheden voor mij uit.