Website Geohita

Nu aardgas bij nieuwbouw geen optie meer is en ook de bestaande bouw gasloos moet worden, is er grote behoefte aan goede alternatieven. Geohita voorziet in zo’n alternatief! Dit doen ze door duurzame, kleinschalige warmtenetten te realiseren voor nieuwbouwprojecten vanaf 10 woningen.

Wij mochten voor Geohita een nieuwe website realiseren met twee interfaces. De eerste interface is gericht op het enthousiasmeren en informeren van projectontwikkelaars, corporaties, gemeentes en bouwondernemingen. De tweede interface is gericht op de particulier die zich aan het oriënteren is in een woning die aangesloten kan worden op een Geohita netwerk, of die al een woning heeft die aangesloten is op het Geohita netwerk.

Bekijk de website van Geohita