Zonnebloem
school

De Zonnebloemschool biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen die een verstandelijke, psychiatrische, sociaal-emotionele of lichamelijke uitdaging hebben. De leerling staat centraal en elke leerling heeft talent. Dat doen ze in een veilige omgeving met zorg voor elkaar. Gericht op de toekomst wordt er gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn voor wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Logo & huisstijl

De uitdaging: een modern logo en huisstijl creëren, passend bij de kernwaarden van de Zonnebloemschool. Centraal in het nieuwe logo staat de leerling die in een veilige vertrouwde omgeving kan groeien. In de kleurstelling is gekozen voor een gele kleur van de plant de Zonnebloem in combinatie met een frisse oranje tint.

Website

Na de rebranding mochten we een website realiseren die het unieke karakter van de Zonnebloemschool uitstraalt. Op zonnebloemschool.nl wordt overzichtelijk informatie aangeboden aan verschillende doelgroepen; leerlingen en ouders, maar ook potentiele stagebedrijven, medewerkers en andere belangstellenden.

Bekijk de website van De Zonnebloemschool