Expertisecentrum Bloei

Expertisecentrum BLOEI  helpt kinderen, leerkrachten, scholen en ouders door middel van voorlichting, training en scholing handvatten te bieden om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen en te begeleiden. Daardoor kunnen kinderen, jongeren en ouderen met een beperking hun talenten en kwaliteiten beter inzetten in de samenleving en daarin ook zo goed mogelijk integreren.

Voor Expertisecentrum Bloei hebben wij een strategie, logo, huisstijl en een website mogen ontwikkelen.